Filip Staněk

Filip Staněk

Filip Staněk

Filip Staněk vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obory tanec a herectví. Pět let působil jako sólista v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a zároveň jako pedagog na konzervatoři i na volné noze. Dva roky žil v Monaku, kde pracoval jako trenér a psal povídky na své internetové stránky (Povídky z pod fousu). Od roku 2017 žije v Praze, je členem tanečního souboru 420people, certifikovaným trenérem v 3D Fitness Academy a tanečním pedagogem na volné noze.

Absolvoval desítky workshopů po celém světě se zaměřením na různá odvětví pohybu a tance. Spolupracoval s mnoha významnými choreografy a režiséry, do mezinárodně obsazené choreografie Nomad jej vybral například světoznámý Sidi Larbi Cherkaoui. Filipova vášeň pro tanec spolu se zkušenostmi z rozličných oborů vyústily v otevřený pedagogický koncept smart body (tréninky a workshopy jak pro laickou veřejnost, tak pro profesionální soubory, např.: Latern a Magika).

Smart body

Smart body je pohybový/taneční jazyk kultivující naši pohybovou inteligenci. Vychází z technik současného tance, ale zároveň si bere účinné nástroje z dalších odvětví jako jsou sport, bojová umění, fyzioterapie, Fighting Monkey a další. Tanec považuje za základní lidskou potřebu (Jak reaguje vaše tělo, když uslyší hudbu?), přičemž netrvá na jeho konkrétní formě či estetice.

Hledá funkční principy. Vytváří v našem těle (respektive v mozku) systém zautomatizovaných vzorců, které nám usnadňují přechody a změny v pohybových dráhách.

Je neoddělitelný od mysli. Podporuje neuromuskulární propojení a využívá představivosti, intuice či kreativity k naplnění pohybových úkolů.

Nechá nás průběžně zkoumat přenášení našich těžišť, rytmus, dynamiku, plynulý tok pohybu nebo ekonomické využití energie. Klíčovou roli při tomto procesu hraje vždy koordinace, a to jak všech našich tělesných částí, tak koordinace těla a mysli.

Smart body zlepšuje hbitost, rychlost, kondici, koordinaci, mobilitu v kloubech i svalovou sílu. Učí nás vnímavosti k vlastnímu tělu i k okolí.
Vychovává „chytré tělo“. Jeho cílem je najít radost a svobodu v pohybovém projevu.

Odkaz na web smart body: https://www.filipstanek.cz/smart-body/
Smart body na facebooku: https://www.facebook.com/smartbodydancetraining/
Videoukázky: https://www.youtube.com/watch?v=wSNI8iU2M1U