MODERN JAZZ

Jazzdance vyrostl v Americe na začátku 20. století. V různých podobách se rozšířil do nočních klubů, na jeviště Broadwae, do filmu a televize. Historie a vývoj jazzového tance jsou úzce spjaty s historií amerického hudebního divadla, afro-amerických populárních tanců a vznikem formy „muzikál“. Ať je jazz definován jakkoli, jeho základem je vždy rytmický pohyb založený na cítění a improvizaci ve spojení s jazzovou hudbou a inspirovaný městským prostředím, rytmus může zahrnovat několik rytmických linek, synkopaci a pomlky, které vytvářejí stav napětí a energie. Základními technikami jazzového tance jsou izolované pohyby jednotlivých částí těla a charakteristické střídání momentu napětí a spontánního uvolnění celého těla. Při jazzovém tanci se naučíte „cítit“ rytmus, získáte větší rozsah pohybu, budete lépe ovládat své tělo a především se odreagujete. V rámci semináře Jarek ideálně propojí moderní a jazzový tanec tak, že zapomenete na běžné starosti a budete prostě jen bavit.